Đặc Sắc[Đặc Sắc] Tính Năng Kết Hôn, Phụ Bản Tình Duyên

[Đặc Sắc] Tính Năng Kết Hôn, Phụ Bản Tình Duyên

16/11

1.Điều kiện kết hôn:

  • Là bạn bè khác giới, có tối thiểu 520 điểm độ thân mật với nhau.
  • Sau đó cả 2 tham gia vào chuỗi nhiệm vụ Tiên Duyên để có thể kết hôn.

2. Chi tiết

  • Có 3 gói Kết Hôn với giá khác nhau, mỗi gói sẽ đem lại các vật phẩm tăng lực chiến dựa vào giá trị gói.
  • Hôn lễ có thể được đặt trước, tham gia hồn lễ và hoàn thành các nhiệm vụ nhỏ ở trong để nhận thêm quà.

 

Bảo Bảo (con cái)

  • Vật phẩm Bảo Bảo có thể nhận từ Sự Kiện hoặc mua ở Chợ Linh Ngọc Khóa.
  • Kích hoạt vật phẩm có thể tăng lực chiến cho người chơ, kỹ năng của Bảo Bảo mở theo cấp. Ng chơi có thể đổi tên cho Bảo Bảo

3. Hộp Tình Báu

Có thể mua cho Tiên Lữ hoặc yêu cầu tặng với giá 520 Linh Ngọc. Gói Duyên Phận bao gồm các vật phẩm liên quan đến tính năng Tình Duyên.

4. PB Tình Duyên

  • 3 lượt 1 ngày, chỉ có thể tham gia khi có Tiên Lữ hoặc tổ đội với người chơi khác giới.
  • Hoàn thành sẽ nhận item thưởng như trên ảnh.

5. Tâm Tỏa

Cấp bậc tiên lữ, mỗi lần tăng cấp sẽ tăng lực chiến của cả 2

 

Tin khác

GiftcodeMua thẻNạp thẻHỗ Trợ