Đặc Sắc[Đặc Sắc] Tính Năng Thú Cưỡi, PET

[Đặc Sắc] Tính Năng Thú Cưỡi, PET

17/11

1. Thú Cưỡi:

  • Gồm 6 kỹ năng, mở dần khi tăng bậc. Exp bậc tăng qua việc sử dụng Tinh Phách Thú Cưỡi.
  • Ngoài ra sức mạnh Thú Cưỡi cx có thể tăng qua Ngự Hồn – sử dụng nguyên liệu Ngự Hồn tăng các chỉ số của Thú Cưỡi.
  • Hệ thống ảo hóa, gồm Đỏ - Hồng – Cam, lực chiến cộng thêm tăng dần.


2. Pet:

  • Y hệt như trên, có thêm tính năng Trợ Trận
  • Pet có thể đeo trang bị, có thêm 3 pet nữa ở vị trí trợ giúp.
  • Trang bị có thể nâng cấp bằng cách:

- Cường hóa: sử dụng Linh Khế Thạch để tăng cấp cho trang bị

- Phụ Hồn: sử dụng Phụ Hồn Thạch (tùy trang bị) để nâng phụ hồn. Đạt số bậc phụ hồn nhất định sẽ tăng lực chiến.

- Ghép: ghép các trang bị để tăng sao.

    Tin khác

    GiftcodeMua thẻNạp thẻHỗ Trợ