Hướng Dẫn[Hướng Dẫn] Ghép Trang Bị

[Hướng Dẫn] Ghép Trang Bị

24/11

CÁCH GHÉP TRANG BỊ

  • Trang bị đỏ ghép từ 1 sao lên 5 sao, sau đó có thể ghép lên Trang Bị Hồng nhờ Động Linh Thạch (Kiếm từ sự kiện và ghép từ các Mảnh Động Linh Thạch từ hoat động hàng ngày).
  • Các trang bị phẩm và bậc càng cao sẽ tốn càng nhiều nguyên liệu.


LƯU Ý: Để ghép trang bị, người chơi cần:

  • Nguyên liệu: Xích Viêm Thạch (với trang bị bậc 5 trở xuống), Xích Viêm Thạch Tinh Khắc (Từ bậc 6 trở lên) + Các trang bị nguyên liệu để tăng tỷ lệ thành công khi ghép đồ
  • Các trang bị nguyên liệu chỉ cần cùng phái và không thấp hơn trang bị bản thân 2 bậc là có thể sử dụng để ghép, không cần thiết phải cùng màu, cùng bậc hoặc cùng loại. Trang bị nguyên liệu có chất lượng càng cao thì càng cộng nhiều tỷ lệ thành công. Ghép trang bị sao càng cao thì càng cần nhiều trang bị thành phần.
  • Tỷ lệ 100% chắc chắn thành công, nếu ghép thất bại sẽ mất tất cả trang bị nguyên liệu ( có thể mua Thẻ Đặc Quyền Chí Tôn để tăng thêm 10%)
  • Trang bị Nguyên Liệu có thể thêm bằng cách đặt vào từ kho đồ, hoặc lên chợ mua trang bị nguyên liệu đủ điều kiện trên. Ngoài ra cũng có thể tích vào ô “Tiêu KNB mua trang bị” sẽ tự động dùng KNB để mua trang bị trên đấu giá và đặt vào cho người chơi.Tin khác

GiftcodeMua thẻNạp thẻHỗ Trợ